ISA: Tom & Sarah Presentatie

Flash animatie die gebruikt wordt op scholen in Engeland en Duitsland om kinderen te informeren over calorieën.
ISA website
ISA: Tom & Sarah Presentatie